Sian Thomas
Mae Mis Pride yn un arwyddocaol i mi oherwydd nad oeddwn wedi cyhoeddi fy mod yn ddeurywiol am sbel. Rwyf wedi mynd o fod ychydig yn swil amdano i, erbyn hyn, herio camdybiaethau sydd gan bobl am fod yn ddeurywiol mewn ffordd hyderus.

Mae’n ffodus i mi fy mod yn gweithio i Brifysgol Abertawe am fod fy nghydweithwyr wedi derbyn a chroesawu fy nghyhoeddiad. Rwyf bellach yn Gyd-gadeirydd y rhwydwaith staff LGBT+ ochr yn ochr â Daf Turner ac, erbyn hyn, fy nod yw cefnogi fy nghydweithwyr LGBT+ i fod eu hunain yn y gweithle sef braint nad oes llawer yn sylweddoli eu bod yn meddu arni.