Ym Mhrifysgol Abertawe, ein myfyrwyr sydd wrth wraidd yr hyn rydym yn ei wneud, rydym yn falch o'n dyfarniadau ond hyd yn oed yn fwy balch o'r hyn mae ein myfyrwyr yn ei ddweud. Yma cewch ragor o wybodaeth am y rheswm y mae myfyrwyr yn dwlu ar astudio yn Abertawe, wrth iddyn nhw rannu eu profiadau personol o fywyd yn y Brifysgol.

Peidiwch â derbyn ein gair ni 

Darllenwch fyfyrdodau gonest a phersonol gan fyfyrwyr prifysgol abertawe ar y llwyfannau adolygiadau hyn.

 • The uni is overall good, it does need to improve on catering for those with gluten intolerances/allergies/celiacs
  Campws/cyfleusterau
  Clybiau a chymdeithasau
  Undeb Myfyrwyr
  Gwasanaeth Gyrfaoedd
  Rhyngrwyd

  Cyhoeddwyd yr adolygiad ar 2022/05/22 gan aelod StudentCrowd.

 • One the best Universities for international students looking to study in the UK. Beautiful campus along the shore with amazing facilities and views.
  Campws/cyfleusterau
  Clybiau a chymdeithasau
  Undeb Myfyrwyr
  Gwasanaeth Gyrfaoedd
  Rhyngrwyd

  Cyhoeddwyd yr adolygiad ar 2022/05/19 gan aelod StudentCrowd.

 • It has been a great experience studying here. The support available for students is incredible.
  Campws/cyfleusterau
  Clybiau a chymdeithasau
  Undeb Myfyrwyr
  Gwasanaeth Gyrfaoedd
  Rhyngrwyd

  Cyhoeddwyd yr adolygiad ar 2022/05/18 gan aelod StudentCrowd.

Mae ein sianel Flogiau Myfyrwyr ar YouTube yn rhoi cyfle i fyfyrwyr presennol rannu eu profiadau am y brifysgol ar-lein, gan roi cipolwg go iawn ar yr hyn y gall Prifysgol Abertawe ei gynnig. Edrychwch ar rai o'n fideos diweddar i ganfod yr hyn y mae'r flogwyr wedi bod yn ei wneud.

Dyma Elen yn sôn am effaith y pandemig ar iechyd meddwl myfyrwyr:

Dyma Alpha yn siarad am yr ysgoloriaethau sydd ar gael i fyfyrwyr Cymraeg:

Dyma Sophie yn sôn am y manteision o fyw mewn llety cyfrwng Cymraeg: