Mae'n ôl ac yn fwy nag erioed!

Mae'n bleser gan FywydCampws ac Undeb Myfyrwyr Abertawe gyflwyno ‘Dathlu Doniau Prifysgol Abertawe’, sef digwyddiad mawr ei ddisgwyl ar gyfer 'Gŵyl y Darlun Mwy 2020.' Gan mai prif ffocws yr ŵyl yw dathlu ffydd a diwylliant yn ein cymuned, edrychwn ymlaen at weld myfyrwyr yn dangos eu doniau o bedwar ban byd.

Cynhelir y digwyddiad yn Taliesin, ac mae'r awditoriwm proffesiynol hwn â 300 o seddi yn lle delfrydol i'r ddrama ddatblygu. Mae gennym feirniaid sy’n fyfyrwyr ac yn aelodau staff o bob rhan o'r Brifysgol gyda chefndiroedd mawr eu parch ym maes y celfyddydau creadigol, a bydd hyd yn oed gyfle i chi bleidleisio dros 'enillydd y bobl'!

Os ydych chi'n meddwl bod gennych ddawn i'w harddangos, rydym yn chwilio am gantorion, dawnswyr, digrifwyr, jyglwyr, argraffiadwyr a hyd yn oed efallai ambell berfformiad mewn teyrnged i Michael Jackson (sef gwir gynnig o flwyddyn flaenorol)! Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd dydd Gwener 13 Mawrth. Bydd angen i chi anfon yr wybodaeth a amlinellir isod at s.c.gray@abertawe.ac.uk

 

  • Enw ac enw llwyfan (os yw'n berthnasol)
  • Rhif y myfyriwr
  • Dawn (disgrifiad bras)
  • Prawf-wrandawiad rhithwir – atodwch fideo/ffeil sain neu rhowch ddolen i'ch fideo/ffeil sain)

 

Bydd yr enillydd yn derbyn gwobr o £150, bydd yr ail orau yn derbyn gwobr o £50 a bydd gwobr o £50 ar gyfer 'enillydd y bobl', sef y perfformiad sy'n ennill ym marn y gynulleidfa.  Sylwer y rhoddir yr arian gwobr i chi ar ffurf talebau Amazon. 

P'un a ydych yn mynd i gymryd rhan neu fwynhau, edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!