Newydd! Cysylltwch â ni ar-lein

Os oes gennych gwestiynau am faterion sy‘n ymwneud ag arian myfyrwyr, mae croeso ichi gysylltu a bydd aelod o’r tîm yn falch o’ch helpu.

Sylwch, ni fyddwn yn cynnig gwasanaeth ffôn ar hyn o bryd.

Diolch am eich amynedd a’ch cefnogaeth.

 

Cysylltwch  Ni

chat loading...

Cysylltwch ag Arian@BywydCampws

Os nad yw’r sgwrs fyw ar gael, e-bostiwch ni.

E-Bost: arian.bywydcampws@swansea.ac.uk 

Byddwn yn cynnig sesiynau Sgwrs Fyw ar yr adegau canlynol tan ddechrau'r tymor. Cysyllta â ni os hoffet ti sgwrsio â chynghorydd.

AmserauDydd MawrthDydd Iau

(AM)

10:00 - 12:00 10:00 - 12:00

(PM)

14:00 - 15:00  14:00 - 15:00

Noder: bydd Arian@BywydCampws yn cadw copi o bob sgwrs fyw, i’w storio yn unol â chanllawiau GDPR.

Peidiwch â chysylltu â'r tîm Arian ar draws sawl sianel i gael yr un ymholiad. Gall anfon sawl cyfathrebiad ar gyfer yr un ymholiad achosi oedi yn ein hymateb i chi. Arhoswch am ymateb i e-byst. Bydd y rhain yn cael eu hateb o fewn 3 diwrnod gwaith ond mae hyn fel arfer yn llawer cyflymach. Mae ein mewnflwch arian Cronfeydd Arian a Chaledi yn cael eu monitro i sicrhau yr ymdrinnir ag ymholiadau gwirioneddol frys fel blaenoriaeth.

Ymholiadau yn ymwneud ag arian myfyrwyr, cysylltwch â:

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud ag arian myfyrwyr, gallwch anfon e-bost atom yn arian.bywydcampws@abertawe.ac.uk Rhaid i fyfyrwyr ddefnyddio eu e-bost myfyriwr wrth gysylltu ag unrhyw un o e-byst neu staff Arian@BywydCampws

Cronfeydd Caledi a chysylltiad Myfyrwyr+;

Os oes genncyh unrhyw ymholiadau am ein Cronfeydd Caledi neu fwrsariaethau Myfyrwyr+ fel bwrsariaeth Ymadawyr Gofal, bwrsariaeth myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio ac ati, e-bostiwch hardshipfunds@swansea.ac.uk Rhaid i fyfyrwyr ddefnyddio eu e-bost myfyriwr wrth gysylltu ag unrhyw un o e-byst neu staff Arian@BywydCampws

Bwrsariathau Cyffredinol

Os hoffech weld gwybodaeth am Ysgoloriaethu a Bwrsariaethau cyffredinol y mae Prifysgol Abertawe yn eu cynnig, gwelwch y dudalen we ddynodedig a chysylltwch â'r adran weinyddu yn uniongyrchol.

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau - Israddedig

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau - Ôl-raddedig

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau - Rhyngwladol