Dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno cais am gwrs TAR Uwchradd 2023/24: 

Ceisiadau gan fyfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd/myfyrwyr Rhyngwladol: 30 Mehefin 2023 6.00pm yn y Deyrnas Unedig

Y Deyrnas Unedig: 25 Awst 2023 6.00pm

Rhaglenni TAR Uwchradd


Nid oes modd cyflwyno ceisiadau am gwrs TAR Cynradd (cyfrwng Saesneg) 2023/24 mwyach. Fodd bynnag, rydym yn croesawu ymholiadau am fynediad yn 2024/25 – a wnewch chi gysylltu â ni i gael rhagor o wybodaeth.  

Rydym bellach yn derbyn ceisiadau am gwrs TAR Cynradd (cyfrwng Cymraeg) 2023/24 yn unig. Gall ymgeiswyr gyflwyno cais drwy dudalen ein cwrs yma: TAR Cynradd Bydd ceisiadau'n cau ar 25 Awst am 6.00pm.