Prifysgol Abertawe

Prifysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil yw Prifysgol Abertawe, sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae ein cymuned amrywiol a chroesawgar yn ffynnu ar archwilio a darganfod, gyda chydbwysedd o addysgu ac ymchwil rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd gwych.

Mae ein campysau glan-môr godidog yn ein gwneud yn lleoliad dymunol i fyfyrwyr a staff o bob cwr o’r byd, sy’n galluogi’r bobl sy’n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy’n eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd llewyrchus a llwyddiannus.

Clirio 2023

Mae Clirio 2023 ar agor nawr - dewch o hyd i'ch cwrs perffaithOnd peidiwch ag aros! Gwnewch gais cyn Hydref y 1af a chewch gynnig gwarantedig o lety. Gweler ein tudalen Llety i fyfyrwyr Clirio am fwy o wybodaeth.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion Clirio a'n cyngor Cofrestru

Llinell Gymorth Clirio: Rydym ar agor heddiw rhwng 09:00 a 17:00 (BST)

Ffoniwch ni: 0808 175 3071

Myfyrwyraig yn gwenu ar ddiwrnod graddio

Wedi cael eich canlyniadau?

Gwnewch gais heddiw i sicrhau eich lle mewn llety a reolir gan y Brifysgol.

Gwnewch gais nawr!
Myfyrwyr yn sgwrsio

Lleoedd Clirio

Dewch o hyd i'ch cwrs perffaith heddiw.

Chwilio am gwrs